Kategorie

Formularz zwrotu nasion

powrót

 Procedura zwrotu nasion na rok 2019 

•Nasiona można zwracać do dnia 19 lipca 2019.

•Za datę zwrotu uważa się datę wpłynięcie produktu do firmy IMET. Po tym okresie zwroty nie będą przyjmowane. Prosimy o posortowane nasion partiami, a nie tylko typem. 

•Na dokumencie zwrotu prosimy podać numer partii, nazwę nasion, ilość i nr dokumentu z którego dokonywany jest zwrot.