Kategorie
15 paź 2018

Tablica ostrzegawcza UWAGA POLOWANIE - zgodna z Rozporządzenie Ministra Środowiska

Polowanie zbiorowe – wzór tablicy ostrzegawczej

15 października zacznie obowiązywać Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie tablicy ostrzegawczej o polowaniu zbiorowym. Opublikowany właśnie dokument określa wzór tablicy ostrzegawczej oraz sposób i miejsce rozmieszczenia tablic w terenie.

Rozporządzenie stanowi, że dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego rozmieszcza tablice w odległości nie mniejszej niż 200 m i nie większej niż 1000 m od granicy obszaru polowania zbiorowego, na którym odbywają się pędzenia. Co ważne – w miejscach uzasadnionych koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa osób postronnych, w szczególności na parkingach leśnych, szlakach turystycznych lub w miejscach zebrań publicznych.

Jeżeli granica obszaru polowania zbiorowego, na którym odbywa się pędzenie, pokrywa się z granicą obwodu łowieckiego, dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego rozmieszcza tablice na tej granicy. Z kolei jeżeli granica obszaru polowania zbiorowego, na którym odbywa się pędzenie, znajduje się w odległości mniejszej niż 200 m od granicy obwodu łowieckiego, dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego rozmieszcza tablice na granicy obwodu łowieckiego.

Rozporządzenie precyzuje, że tablic nie rozmieszcza się w miejscach niezapewniających dostatecznej widoczności, w szczególności w obniżeniach terenu, miejscach zasłoniętych lub na tle w kolorze tablicy. Tablicę mocuje się tak, aby jej środek był usytułowany na wysokości 160 cm od poziomu gruntu, w sposób utrudniający jej zdjęcie przez osoby postronne.

Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego rozmieszcza tablice nie wcześniej niż 24 godziny przed rozpoczęciem polowania zbiorowego, a zdejmuje je niezwłocznie, nie później niż przed upływem 24 godzin od zakończenia polowania zbiorowego.

Źródło: Polski Związek Łowiecki https://www.pzlow.pl/index.php/aktualnosci/496-polowanie-zbiorowe-wzor-tablicy-ostrzegawczej

Tekst rozporzędzenia znajdziesz tutaj-> http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001939/O/D20181939.pdf

 

Zgodnie z powyższym do naszej oferty wprowadziliśmy Tablice ostrzgawcze Uwaga Polowanie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska.

KLIKNIJ I SPRAWDŹ

Proszę czekać, trwa ładowanie...